Biochemia

Biochemia to dziedzina, która zajmuje się chemią w zakresie istnienia organizmów żywych. W tym przypadku za kluczowe rozumie się strukturę, stężenie, biosyntezę oraz funkcję i przeobrażenia substancji chemicznych, jakie zachodzą w organizmach. Do tego rodzaju dyscyplin wiedzy biologicznej zalicza się chemię bionieorganiczną, biologię molekularną, chemię bioorganiczną, chemię środowiska, chemię leków, cytologię, biogeochemie, biotechnologię, biofizykę, histochemię czyli chemię tkanek oraz cytochemię czyli chemię komórek. Przedmiotem badań okazują się tu rozliczne związki chemiczne.

Biochemia tym przypadku za

Zagadnienia, jakie obejmują to białka czy też enzymy oraz kwasy nukleinowe i polisacharydy, zgłębia też lipidy, węglowodany, nukleotydy, hormony a także aminokwasy.

Artykuł dzięki:

Read More