Biochemia

Biochemia to dziedzina, która zajmuje się chemią w zakresie istnienia organizmów żywych.http://www.mamtorebke.pl W tym przypadku za kluczowe rozumie się strukturę, stężenie, biosyntezę oraz funkcję i przeobrażenia substancji chemicznych, jakie zachodzą w organizmach. Do tego rodzaju dyscyplin wiedzy biologicznej zalicza się chemię bionieorganiczną, biologię molekularną, chemię bioorganiczną, chemię środowiska, chemię leków, cytologię, biogeochemie, biotechnologię, biofizykę, histochemię czyli chemię tkanek oraz cytochemię czyli chemię komórek.karnisze metalowe pojedyncze Przedmiotem badań okazują się tu rozliczne związki chemiczne.

read more

Read More