Laboratoria – typy: Laboratoria analityczne

Laboratoria analityczne służą realizacji specjalistycznych rodzajów badań z zakresie analiz chemicznych, medycznych oraz biologicznych. W nich znajdują się fachowe sprzęty i poważne urządzenia, jakie są niesamowicie kosztowne. Artykuł...

Read More

Laboratoria – typy: Laboratoria syntetyczne

Syntetyczne laboratoria specjalizują się w realizacji syntez związków chemicznych, do czego odwołuje się już specyficzna nazwa tego typu fachowych pomieszczeń. W nim nie ma specjalistycznej aparatury w postaci kosztownego sprzętu, bowiem w laboratoriach takich może dojść do wielkich, poważnych strat gdyby tak umiejscowić tam aparaturę. Dlaczego i z czego to wynika? Otóż należy wiedzieć, że w tych miejscach jest duże zagrożenie pożarami i wybuchami a także zalaniem żrących składników i substancji. W kwestii laboratorium syntetycznego mówi się z reguły o tradycyjnym stanowisku pracy zbudowanym z jednego miejsca z blatem oraz pod dygestorium. read...

Read More

Laboratoria – typy: Laboratoria pomiarowe

Pomiarowe laboratoria to pomieszczenia, które cechują się badaniem oraz opracowywaniem konkretnych i szczegółowych pomiarów wielkości fizycznych. Artykuł...

Read More

Laboratoria – typy: Laboratoria pod specjalnym nadzorem

Jako laboratoria pod specjalnym nadzorem rozumie się specjalistyczne laboratoria o charakterze radiologicznym, toksykologicznym, mikrobiologicznym. Są one specjalnie projektowane po to, aby przeprowadzać w nich szczegółowe procesy związane z wystąpieniem ryzyka zakażeń drobnoustrojami czy też zatrucia bądź poparzenia niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Najczęściej pod względem budowy oraz wyposażenia prezentują się one jak tradycyjne laboratoria o charakterze chemicznym. W nich obowiązuje przestrzeganie ściśle określonych procedur, a także trzeba wiedzieć, żeby nosić specjalistyczną odzież ochronną z dziedziny odzieży BHP. read...

Read More

Laboratoria – typy: Laboratoria fizyczne

Laboratoria to specjalistyczne pomieszczenia, w jakich są przeprowadzane skomplikowane, naukowe badania. Wśród rozlicznych typów laboratoriów wyszczególnić trzeba między innymi laboratoria fizyczne. Są to obiekty naukowe, w jakich realizowane są przeróżne badania z dziedziny fizyki w szerokim tego słowa znaczeniu. Skrupulatnie i wnikliwie analizowane są wielorakie zagadnienia fizycznej natury, jakie obejmują ciała stała czy fizykę materialną. Ponadto jeżeli chodzi o charakterystykę samego pomieszczenia laboratoryjnego, to jest ono stworzone na wzór laboratoriów o charakterze analitycznym. To przeważnie wielkie rozmiarowo hale i szerokie pomieszczenia, które posiadają specjalistyczną, zaawansowaną technicznie aparaturę wielkich gabarytów. read...

Read More