Nauki biologiczne: Zoologia

Zoologia pochodzi już chociażby z kwestii samego jej nazewnictwa od słów greckich zoon czyli zwierzę oraz logos czyli słowo bądź nauka. Nie trzeba więc chyba w tej kwestii zbyt mocno się rozwodzić, bowiem jasne jest, że ta dyscyplina zajmuje się nauką o zwierzętach. Wszystkie organizmy żywe, jakie mają zdolność przemieszczania się, odżywiania, poza mikroorganizmami są przedmiotem badan zoologii tu charakteryzowanej. Można mówić, iż nauka ta posiada w swym obszarze kilka odrębnych dyscyplin takich jak teriologia, ornitologia, herpetologia czy ichtiologia bądź protozoologia oraz entomologia. read...

Read More

Nauki biologiczne: Taksonomia

Taksonomia pochodzi z języka greckiego. Od słów taksis czyli układ oraz nomos czyli prawo. W tym przypadku mówi się o specyficznej podkategorii wiedzy biologicznej, jaka odnosi się do nauk o zasadach, technikach klasyfikowania organizmów, o systematyce tychże organizmów, a także o tworzeniu taksonów oraz układu kategorii taksonomicznych. Wydziela się fachowo podział na taksonomię filogenetyczną oraz taksonomię fenetyczną. Można mówić także o rozmaitych metodach tej dyscypliny biologicznej, które są stosowane nie tylko w biologii, ale także w medycynie oraz w wielorakich typach nauk społecznych. read...

Read More

Nauki biologiczne: Socjobiologia

Jako socjobiologię rozumie się syntetyczny dział wiedzy biologicznej, który opiera się na szczegółowym badaniu rozlicznych zachowań i modeli zachowań społecznych organizmów zaliczanych do homo Sapiens. Jest to bardzo istotne, aby zbadać wnikliwie dobór naturalny. Ta nazwa dziedziny została natomiast wprowadzona w latach siedemdziesiątych minionego stulecia przez Edwarda Osbornea. Najpierw socjobiolodzy specjalizowali się w badaniach owadów społecznych czyli pszczół, os, termitów czy mrówek, z czasem dopiero zaczęto bliżej przyglądać się także istocie człowieka. read...

Read More

Nauki biologiczne: Rodzaje nauk biologicznych

W naszym kraju jedną z najbardziej charakterystycznych dziedzin naukowych okazuje się biologia. Jest to sfera wiedzy, która ma bardzo szeroki zakres rozmaitych dziedzin i na tej podstawie wyszczególnia się obecnie przeróżne rodzaje wiedzy stricte związanej właśnie z biologią oraz zakresem nauk biologicznych. Warto wyszczególnić, jakie na chwilę obecną za zdecydowanie najbardziej popularne uchodzące dyscypliny naukowe takie jak biochemia, biomechanika, biofizyka, biorobotyka, biologia ogólna, aerobiologia, anatomia. Do tego dochodzi też podkategoria standardowej biologii, jaką jest antropologia fizyczna czy astrobiologia. read...

Read More

Nauki biologiczne: Paleontologia

Ten rodzaj wiedzy biologicznej bazuje przede wszystkim na połączeniu geologii z biologią. Specjalizuje się w badaniu specjalistycznym organizmów kopalnych. W związku z tym specjalne testy i wnikliwe analizy są przede wszystkim związane z analizowaniem skamieniałości. Jeszcze innymi dziedzinami, jakie wiążą się z paleontologią są przede wszystkim nachodzące się wraz z tą dziedziną wiedzy chemia oraz fizyka. W zakresie paleontologii wydziela się przede wszystkim paleobotanikę oraz paleozoologię. read...

Read More

Nauki biologiczne: Neurobiologia

Neurobiologia to pojęcie odznaczające się przede wszystkim nawiązaniem do rozlicznych badań, które łączą się z układem nerwowym. W zasadzie to właśnie tenże układ nerwowy jest przedmiotem badania. W zakresie tej nauki wydziela się neuronaukę a człowiek specjalizujący się tą dziedziną określany jest mianem neurobiologii. read...

Read More

Nauki biologiczne: Mykologia

Mykologia jest dziedziną biologicznych nauk, jaka zajmuje się przede wszystkim skrupulatnym badaniem świata grzybów. Jej przedmiotem badania okazuje się budowa grzybów, ich podział i systematyka a także określone znaczenie dla człowieka. Taka dziedzina wyodrębniła także w mniej więcej połowie dziewiętnastego stulecia inne dyscypliny wiedzy, w tym na przykład patologię roślin oraz fitopatologię. read...

Read More

Nauki biologiczne: Hydrobiologia

Do dziedzin biologicznych warto zaliczyć między innymi hydrobiologię. To nic innego jak badanie środowiska wodnego, czyli po prostu biologia środowiska wodnego. Zajmuje się też ekologią wód. Jest poświęcona nie tylko sferze samych wód, ale przede wszystkim organizmom w niej żyjącym. Jest skoncentrowana na szczegółowym badaniu makroskopowym organizmów, a więc w technice tej polega to na badaniu gołym okiem, nie używając do tego żadnych specjalistycznych przyrządów optycznych, takich jak na przykład popularne mikroskopy. W dziedzinę tą wpisują się rozmaite podkategorie, wśród których warte szczególnego wyróżnienia są hydrozoologia, hydrochemia, hydrobotanika czy algologia. read...

Read More

Nauki biologiczne: Genetyka

Genetyka to słowo, które wywodzi się z języka starożytnego, a dokładnie z greki. Opiera się ona w dosłownym tłumaczeniu na pojęciu „pochodzenia”. To dyscyplina o dziedziczności oraz modyfikacjach zachodzących w sferze organizmów. W zakresie genetyki można mówić oczywiście o wyszczególnieniu się na przestrzeni wielu lat intensywnych badań konkretnych poddyscyplin tejże wiedzy biologicznej. I tak podział genetyki wskazuje na genetykę molekularną, jaka zajmuje się pojęciami RNA czy DNA a także transkrypcją, a wiec koncentruje się na analizowaniu dziedziczenia na obszarze i w sferze cząsteczkowej, genetyka klasyczna a więc na poziomie osobników, która prowadzi badania między genami i interakcjami zachodzącymi między poszczególnymi osobnikami, genetyka populacyjna czyli skoncentrowana na poziomie populacji, genetyka ekologiczna a więc dziedzina skupiona na współdziałaniu ekosystemów i genomika trudniąca się genomami. read...

Read More

Nauki biologiczne: Filogenetyka

Jedną z dziedzin będących nauką biologiczną jest filogenetyka. To specyficzna dyscyplina wiedzy, która obejmuje analizy dróg rozwojowych i kierunków rozkwitu organizmów. Jest odnosząca się do współcześnie żyjących organizmów a także bada i interesuje się organizmami kopalnymi. Analizuje szczegółowo relacje pokrewieństwa czy też pochodzenie. Wielokrotnie łączy się z innymi dziedzinami takimi jak na przykład genetyka czy też paleontologia. Spory wysiłek w rozwój charakteryzowanej tu filogenetyki włożył badacz niemiecki, Ernst Haeckel. read...

Read More