Nauki biologiczne: Ekologia

Ekologia jest nauką zajmująca się badaniem w szczegółowy sposób, jak ogólnie działa natura, na jakich zasadach funkcjonuje. Ten dział wiedzy biologicznej posiada swego rodzaju poddziały. Mówi się więc o ekologii ewolucyjnej, o ekologii popularyzacyjnej, autekologii i synekologii. Jeszcze czymś innym okazuje się ekologia opisowa, ekologii funkcjonalna a także ekologia molekularna. Artykuł...

Read More

Nauki biologiczne: Botanika

Botanika jest to dziedzina biologiczna, jaka koncentruje się przede wszystkim wobec badania świata roślin. Opiera się w swym nazewnictwie na specyficznym słowie greckim botane, a więc w dosłownym tłumaczeniu roślina, owoc, zieleń i tej sfery właśnie dotyczy. Jest to dyscyplina wiedzy, która koncentruje się przede wszystkim na całokształcie informacji dotyczących roślin a także wszelkich ich postaci oraz związanych z nimi zjawisk czy też stylu ich rozwoju. Jest nadal rozwijana, nie stoi w miejscu, jak zresztą wszystkie dziedziny mające ścisły związek z badaniem biologicznym w swym charakterze i skoncentrowanym na istotach żywych. W kwestii organizmów, jakie są przedmiotem badań botanicznych, mówi się w zasadzie o kompleksowości wykonywanych przez botaników analiz. read...

Read More

Nauki biologiczne: Biotechnologia

Biotechnologia jest dziedziną jaka jest dyscypliną pośrednią. Z jednej strony mocno związana z nauki biologicznymi a także wykazująca bardzo duży związek z naukami technicznymi. W zasadzie to przemieszczanie obu tych specyficznych sfer. Zajmuje się ona procesami biologicznymi, jakie są realizowane i przeprowadzane na skalę przemysłową. Do biotechnologii odnosi się nawet ONZ, definiując ten rodzaj wiedzy. W owej teorii pojawia się sformułowanie, iż dziedzina ta określa używanie systemów biologicznych, organizmów żywych bądź też ich składników czy części w zastosowaniu typowo technicznym, po to, żeby tworzyć oraz przeobrażać już istniejące produkty czy tez modyfikować rozmaite procesy, w jakimś określonym ściśle konkretnym celu. read...

Read More

Nauki biologiczne: Biomatematyka

Biomatematyka jest nauką biologiczną, która wykazuje ścisły związek z matematyką. To w zasadzie dyscyplina z pogranicza obu tych sfer. Specjalizuje się w badaniu rozwoju technik matematycznych w kontekście potrzeb biologii, jako dziedziny wiedzy. Artykuł dzięki: read...

Read More

Nauki biologiczne: Biologia

Do grupy zdecydowanie najistotniejszych rodzajów wiedzy zaliczyć należy przedmioty ścisłe, wśród których bardzo ważne działania prowadzone są w zakresie biologii. Samo słowo biologia wywodzi się od greckich określeń – bios czyli życie i logos czyli słowo, nauka. Jest to sfera dziedziny przyrodniczej, jaka specjalizuje się w dziedzinie badania i analizowania organizmów żywych w bardzo ogólnym tego pojęciu znaczenia. Jest to dziedzina, jaka koncentruje się na kwestii analizowania życia i wszelkich jego postaci, przejawów i form. Samo określenie biologia, tak dobrze każdemu z nas znane, odnosi się natomiast z historycznego punktu widzenia do 1802 roku, kiedy to użyte zostało przez Gottfrieda Reinholda Treviranusa i Jean-Baptistego de Lamarcka. read...

Read More

Nauki biologiczne: Bioinformatyka

Bioinformatyka jest specyficznym odłamem biologii, stanowiąc jedną z najpopularniejszych rodzajów nauk biologicznych. To dyscyplina interdyscyplinarna, która stosuje rozmaite techniki, metody oraz narzędzia informatyczne, jakie mają na celu rozwiązywanie dylematów natury biologicznej. Wykorzystuje ona oraz rozwija metody obliczeniowe, jakie w przypadku rozwiązywania wyżej wymienionych problemów biologicznych są wręcz nieodzowne. Ponadto mówi się także o zarządzaniu informacją oraz analizie biologicznej, wynikającej z badań z zastosowaniem technik eksperymentalnych i badań genomicznych. read...

Read More

Nauki biologiczne: Biofizyka

Biofizyka to jest dziedzina, która wiąże biologię z fizyką. Specjalizuje się badaniem funkcjonowania rozmaitych istot żywych, do jakich zalicza się masowo od komórek, przez tkanki, po organy i całe organizmy. Specjalizuje się w badaniu rozlicznych cząsteczkowych struktur oraz fizycznych procesów przebiegających w komórce. Jest to dziedzina, która wiąże się bardzo silnie ze sferą biochemii. Fizyka medyczna jest natomiast dziedziną bardzo silnie związaną z biofizyką tu charakteryzowaną. Łączy pojęcia, metody fizyczne oraz teorie, jakie odnoszą się do wielu dyscyplin medycznych w tym diagnostyki, rehabilitacji, terapii oraz profilaktyki. read...

Read More