Mikroskopy – rodzaje: Mikroskopy metalograficzne

Metalograficzne mikroskopy dają sposobność realizacji zawiłych i skomplikowanych oraz bardzo skrupulatnych badań i analiz, jakie przeprowadzane są na nieprzezroczystych próbkach. Są w tej kategorii fachowy urządzeń mikroskopowych między innymi mikroskopy elektronowe wykorzystujące wiązkę elektronów oraz mikroskopy świetlne. Dzięki tym typom sprzętu profesjonalnego możliwe jest przede wszystkim przeprowadzanie szeregu rozmaitych precyzyjnych obserwacji na zgładach metalowych. Artykuł dzięki: read...

Read More

Mikroskopy – rodzaje: Mikroskopy konfokalne

Do popularnych, specjalistycznych typów mikroskopów warte szczególnego wyróżnienia są między innymi mikroskopy konfokalne, jakie stanowią jeden z rodzajów mikroskopów z dziedziny świetlnej. Odznaczają się one dużo powiększoną rozdzielczością oraz kontrastem. W zasadzie można mówić za ich przyczyna do uzyskiwania rekonstruowanych obrazów w trzech zasadniczych rozmiarach. I tak wydziela się trzy klasyczne odmiany mikroskopów konfokalnych – skanujące o działaniu laserowym, PAM czyli z języka angielskiego dosłownie Programmable Array Microscopes oraz mikroskopy konfokalne z wirującym dyskiem. read...

Read More

Mikroskopy – rodzaje: Mikroskop holograficzny

Do grupy specjalistycznych rodzajów mikroskopów zalicza się mikroskopy holograficzne, będące związane przede wszystkim z błyskawiczną rejestracją obrazów 3D, co jest możliwe poprzez uzyskiwanie niesamowicie dużej głębi ostrości mikroskopu. Artykuł dzięki: read...

Read More

Mikroskopy – rodzaje: Mikroskop fluorescencyjny

Do popularnych rodzajów mikroskopów zalicza się mikroskop fluorescencyjny. Jest to sprzęt świetlny, który stosowany jest w testach substancji organicznych oraz nieorganicznych. W takich analizach używa się zjawiska fosforescencji oraz zjawiska fluorescencji. Artykuł dzięki: read...

Read More

Mikroskopy – rodzaje: Mikroskop elektronowy

Do grupy charakterystycznych mikroskopów zalicza się między innymi mikroskop elektronowy. Jest to miejsce stosujące wiązkę elektronów do obrazowania. Jest to urządzenie, jakie skonstruowane zostało przez Ernsta Ruska we współpracy z Maksem Knollem. Pierwszy tego typu mikroskop został stworzony w Berlinie. Miało to miejsce w roku 1931. Wśród rozlicznych rodzajów mikroskopów elektronowych wydziela się mikroskopy elektronowe skaningowe. read...

Read More

Mikroskopy – rodzaje: Mikroskop akustyczny

Mikroskop akustyczny to jeden z charakterystycznych rodzajów mikroskopu, który jest stosowany zwłaszcza do określenia przyrządu stosującego w swej pracy fale ultradźwiękowe. Wykorzystuje fal o częstotliwości do kilku GHz. Dzięki mikroskopowi akustycznemu możliwe jest zwiększenie wyglądu obrazu elementów struktury sprężystego ośrodka. W skład mikroskopu akustycznego wchodzą przetwornik piezoelektryczny, soczewki akustyczne oraz sprzęt skanujący. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest zanalizowanie poziomu tkanek czy też komórek, makroobiektów w tym nieprzezroczystych, określenie i zdiagnozowanie problemów związanych z ruchem cytoplazmy, elastyczność oraz lepkość komórek. read...

Read More

Mikroskopy – rodzaje: Definicja mikroskopu

Słowo mikroskop to pojęcie wywodzące się z języka starogreckiego. Jest to wyraz etymologicznie związany z określeniem „mały” oraz „patrzę i obserwuję”. W związku z tym takim mianem określa się specjalistycznych sprzęt medyczny, który związany był przede wszystkim z obserwacją niewielkich obiektów, które przede wszystkim są niewidoczne gołym okiem. Jest to kluczowy sprzęt do tego, aby przeprowadzać skrupulatne analizy i badania. read...

Read More