Laboratoria – typy: Laboratoria syntetyczne

Laboratoria – typy: Laboratoria syntetyczne związków chemicznych

Syntetyczne laboratoria specjalizują się w realizacji syntez związków chemicznych, do czego odwołuje się już specyficzna nazwa tego typu fachowych pomieszczeń.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] W nim nie ma specjalistycznej aparatury w postaci kosztownego sprzętu, bowiem w laboratoriach takich może dojść do wielkich, poważnych strat gdyby tak umiejscowić tam aparaturę.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Dlaczego i z czego to wynika? Otóż należy wiedzieć, że w tych miejscach jest duże zagrożenie pożarami i wybuchami a także zalaniem żrących składników i substancji. W kwestii laboratorium syntetycznego mówi się z reguły o tradycyjnym stanowisku pracy zbudowanym z jednego miejsca z blatem oraz pod dygestorium.

Artykuł dzięki: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]