Nauki biologiczne: Biofizyka

Biofizyka to jest dziedzina, która wiąże biologię z fizyką.odszkodowanie opole Specjalizuje się badaniem funkcjonowania rozmaitych istot żywych, do jakich zalicza się masowo od komórek, przez tkanki, po organy i całe organizmy. Specjalizuje się w badaniu rozlicznych cząsteczkowych struktur oraz fizycznych procesów przebiegających w komórce.Wypożyczalnia kamperów Jest to dziedzina, która wiąże się bardzo silnie ze sferą biochemii. Fizyka medyczna jest natomiast dziedziną bardzo silnie związaną z biofizyką tu charakteryzowaną. Łączy pojęcia, metody fizyczne oraz teorie, jakie odnoszą się do wielu dyscyplin medycznych w tym diagnostyki, rehabilitacji, terapii oraz profilaktyki.

Za ojca tej dziedziny nauki biologicznej uznaje się Hermanna von Helmholtza. W zakresie fizyki medycznej pierwszą uczelnią, która kształciła w naszym kraju biofizyków i fizyków medycznych była Politechnika Warszawska. Wydziela się kilka charakterystycznych działów fizyki medycznej, a wśród nich radiodiagnostykę, USG, diagnostykę radioizotopowymi, EEG i MEG, Rentgenodiagnostykę, rezonans magnetyczny oraz termografię.

Artykuł dzięki: projekt graficzny strony Bydgoszcz