Nauki biologiczne: Bioinformatyka

Bioinformatyka jest specyficznym odłamem biologii, stanowiąc jedną z najpopularniejszych rodzajów nauk biologicznych. To dyscyplina interdyscyplinarna, która stosuje rozmaite techniki, metody oraz narzędzia informatyczne, jakie mają na celu rozwiązywanie dylematów natury biologicznej. Wykorzystuje ona oraz rozwija metody obliczeniowe, jakie w przypadku rozwiązywania wyżej wymienionych problemów biologicznych są wręcz nieodzowne. Ponadto mówi się także o zarządzaniu informacją oraz analizie biologicznej, wynikającej z badań z zastosowaniem technik eksperymentalnych i badań genomicznych.

Z dziedziną bioinformatyki związane są bezpośrednio takie dyscypliny dodatkowe jak genomika, konektomika, transkryptomika oraz metabolomika. Można także mówić o wyszczególnieniu określonych zagadnień tematycznych, jakimi zajmuje się ten rodzaj nauki biologicznej. Do nich zalicza się między innymi badanie i diagnozowanie wzajemnych interakcji na linii rozmaitych organizmów, tworząc tak zwane drzewa filogenetyczne, analizuje się sekwencję genomów, co sprawia, że można mówić na tej podstawie o ich komparastyce.

Ponadto bioinformatyka specjalizuje się także zbieraniem, gromadzeniem i magazynowaniem informacji biologicznych, kreując rozliczne bazy danych, dane numeryczne itd.

Artykuł dzięki: