Nauki biologiczne: Bioinformatyka

Bioinformatyka jest specyficznym odłamem biologii, stanowiąc jedną z najpopularniejszych rodzajów nauk biologicznych. To dyscyplina interdyscyplinarna, która stosuje rozmaite techniki, metody oraz narzędzia informatyczne, jakie mają na celu rozwiązywanie dylematów natury biologicznej.serwis żurawi Wykorzystuje ona oraz rozwija metody obliczeniowe, jakie w przypadku rozwiązywania wyżej wymienionych problemów biologicznych są wręcz nieodzowne. Ponadto mówi się także o zarządzaniu informacją oraz analizie biologicznej, wynikającej z badań z zastosowaniem technik eksperymentalnych i badań genomicznych.

Z dziedziną bioinformatyki związane są bezpośrednio takie dyscypliny dodatkowe jak genomika, konektomika, transkryptomika oraz metabolomika. Można także mówić o wyszczególnieniu określonych zagadnień tematycznych, jakimi zajmuje się ten rodzaj nauki biologicznej. Do nich zalicza się między innymi badanie i diagnozowanie wzajemnych interakcji na linii rozmaitych organizmów, tworząc tak zwane drzewa filogenetyczne, analizuje się sekwencję genomów, co sprawia, że można mówić na tej podstawie o ich komparastyce.

Ponadto bioinformatyka specjalizuje się także zbieraniem, gromadzeniem i magazynowaniem informacji biologicznych, kreując rozliczne bazy danych, dane numeryczne itd.

Artykuł dzięki: