Nauki biologiczne: Biomatematyka

Biomatematyka jest nauką biologiczną, która wykazuje ścisły związek z matematyką.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] To w zasadzie dyscyplina z pogranicza obu tych sfer. Specjalizuje się w badaniu rozwoju technik matematycznych w kontekście potrzeb biologii, jako dziedziny wiedzy.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php]

Artykuł dzięki: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]