Nauki biologiczne: Filogenetyka

Nauki biologiczne: Filogenetyka włożył badacz niemiecki, Ernst

Jedną z dziedzin będących nauką biologiczną jest filogenetyka. To specyficzna dyscyplina wiedzy, która obejmuje analizy dróg rozwojowych i kierunków rozkwitu organizmów. Jest odnosząca się do współcześnie żyjących organizmów a także bada i interesuje się organizmami kopalnymi. Analizuje szczegółowo relacje pokrewieństwa czy też pochodzenie. Wielokrotnie łączy się z innymi dziedzinami takimi jak na przykład genetyka czy też paleontologia. Spory wysiłek w rozwój charakteryzowanej tu filogenetyki włożył badacz niemiecki, Ernst Haeckel.

Artykuł dzięki: