Nauki biologiczne: Hydrobiologia

Do dziedzin biologicznych warto zaliczyć między innymi hydrobiologię.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] To nic innego jak badanie środowiska wodnego, czyli po prostu biologia środowiska wodnego. Zajmuje się też ekologią wód. Jest poświęcona nie tylko sferze samych wód, ale przede wszystkim organizmom w niej żyjącym.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Jest skoncentrowana na szczegółowym badaniu makroskopowym organizmów, a więc w technice tej polega to na badaniu gołym okiem, nie używając do tego żadnych specjalistycznych przyrządów optycznych, takich jak na przykład popularne mikroskopy. W dziedzinę tą wpisują się rozmaite podkategorie, wśród których warte szczególnego wyróżnienia są hydrozoologia, hydrochemia, hydrobotanika czy algologia.

Nauki biologiczne: Hydrobiologia morza oraz limnologia

Istotne są też oceanobiologa czyli biologia morza oraz limnologia, jaka zajmuje się jako przedmiotem swych badań śródlądowymi wodami stojącymi i organizmami w nich zamieszkującymi. W obrębie hydrobiologii mowa także o węższych dziedzinach, jakie mają swój odrębny charakter. Do nich zalicza się trofologię wód czyli trofizm a wiec zagadnienia związane z użyźnieniem zbiorników i akwenów wodnych, hydrobiologię sanitarną czyli związaną ze zdrowotnością, a także hydrobiologię rybacką oraz techniczną. Ta ostatnia tyczy się sfery zabezpieczenia profesjonalnych urządzeń technicznych, a także obejmuje w swych granicach badawczych zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków.

Artykuł dzięki: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]