Nauki biologiczne: Taksonomia

Nauki biologiczne: Taksonomia systematyce tychże organizmów

Taksonomia pochodzi z języka greckiego.okna Trójmiasto Od słów taksis czyli układ oraz nomos czyli prawo. W tym przypadku mówi się o specyficznej podkategorii wiedzy biologicznej, jaka odnosi się do nauk o zasadach, technikach klasyfikowania organizmów, o systematyce tychże organizmów, a także o tworzeniu taksonów oraz układu kategorii taksonomicznych.aparat tlenowy przenośny Wydziela się fachowo podział na taksonomię filogenetyczną oraz taksonomię fenetyczną. Można mówić także o rozmaitych metodach tej dyscypliny biologicznej, które są stosowane nie tylko w biologii, ale także w medycynie oraz w wielorakich typach nauk społecznych.

Artykuł dzięki: