Nauki biologiczne: Zoologia

Nauki biologiczne: Zoologia swym obszarze kilka

Zoologia pochodzi już chociażby z kwestii samego jej nazewnictwa od słów greckich zoon czyli zwierzę oraz logos czyli słowo bądź nauka. Nie trzeba więc chyba w tej kwestii zbyt mocno się rozwodzić, bowiem jasne jest, że ta dyscyplina zajmuje się nauką o zwierzętach.http://wal-tom.pl/pozostale-uslugi,6,pl Wszystkie organizmy żywe, jakie mają zdolność przemieszczania się, odżywiania, poza mikroorganizmami są przedmiotem badan zoologii tu charakteryzowanej. Można mówić, iż nauka ta posiada w swym obszarze kilka odrębnych dyscyplin takich jak teriologia, ornitologia, herpetologia czy ichtiologia bądź protozoologia oraz entomologia.

Artykuł dzięki: http://denarte.pl